Aspiracje zyciowe maturzystów

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


I Czesc teoretyczno – metodologiczna.

1. Przedmiot badawczy w literaturze………..5
1.1.Wkształcenie a praca……….. 5
1.2. Mlodziez i polityka……….. 8
1.3. Szanse mlodziezy……….. 10
1.4. Mlodziez po roku 1989……….. 13
2.Postawienie problemu badawczego. Uszczególowienie problematyki badan.
Hipotezy badawcze……….. 15
3. Podstawowe pojecia i definicje……….. 17
3.1. Aspiracje……….. 18
3.2. Mlodziez……….. 31
3.3. Praca……….. 35
4. Podejscie metodologiczne……….. 37

4.1. Socjologia humanistyczna……….. 37
4.2. Zastosowane metody i techniki. Dobór próby……….. 39
5. Przebieg pilotazu……….. 44
6. Charakterystyka badan wlasciwych……….. 45
7. Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych……….. 49

7.1. Struktura plci……….. 49
7.2. Wiek respondentów……….. 50
7.3. Miejsce zamieszkania……….. 50
7.4. Poziom wyksztalcenia rodziców……….. 51
7.5. Kategorie spoleczno – zawodowe rodziców osób badanych……….. 53
7.6. Sytuacja rodzinna respondentów……….. 59
7.7. Miejsce zamieszkania respondentów w trakcie roku szkolnego……….. 59

II Aspiracje edukacyjne studentów

1. Obecny profil ksztalcenia……….. 60
2.Plany na przyszlosc dotyczace ksztalcenia……….. 62
3. Formy doksztalcania……….. 65
4. Nauka za granica……….. 67

III Wyobrazenia maturzystów dotyczace przyszlej pracy

1. Praca jako wartosc……….. 70
2. Preferowane zawody……….. 72
3. Metody poszukiwania pracy……….. 76
4. Warunki utrudniajace podjecie pracy……….. 78
5. Doswiadczenia zawodowe……….. 83
6. Cechy osobowosci i kwalifikacje……….. 85
7. Deklaracje dotyczace pracy poza miejscem zamieszkania i za granica……….. 92

IV Plany osobiste badanej młodzieży

1. Wartosci zyciowe……….. 99
2. Opinie dotyczace zalozenia rodziny……….. 102

V Weryfikacja hipotez……….. 107

Podsumowanie i wnioski………… 129
Literatura……….. 137
Źródła uzupelniajace……….. 138
Aneks nr 1 Ankieta……….. 139
Aneks nr 2 Instrukcja kodowa……….. 147
Aneks nr 3 Spis wykresów……….. 160
Aneks nr 4 Spis tabel……….. 162
Aneks nr 5 Macierz danych……….. 164


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)