Bankowość- Kredyty

Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie

Spis treści………4
Wstęp ………5

Rozdział I
Istota bankowości elektronicznej na podstawie literatury przedmiotu
 1.1. Pojęcie i rodzaje bankowości elektronicznej ………6
1.2. Rozwój bankowości elektronicznej……… 13
1.3. Zalety i wady bankowości elektronicznej ………17

Rozdział II
Bankowość internetowa jako istotny element współczesnej bankowości elektronicznej
2.1. Pojęcie bankowości internetowej ………21
2.2. Elektroniczne instrumenty płatnicze (pojęcie, klasyfikacja, podmioty, wydawcy, posiadacze, agenci rozliczeniowi, system elektroniczne)………23
2.3. Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej ………30

Rozdział III
Bankowość elektroniczna w obsłudze przedsiębiorstwa
3.1...

więcej

Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego

Wstęp………4

Rozdział 1
Spółdzielczość oraz zasady funkcjonowania 

1.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju spółdzielczości w Polsce ………5
1.2. Obowiązujące normy prawne……… 13

Rozdział 2
Kredyt w ujęciu teoretycznym 

2.1. Istota i historia kredytu ………18
2.2. Klasyfikacja kredytów ………24
2.3. Rodzaje i charakterystyka kredytów oferowanych przez Banki Spółdzielcze ………26
2.3.1. Kredyty dla osób fizycznych ………26
2.3.2. Kredyty dla firm i klientów instytucjonalnych……… 29
2.3.3. Kredyty na działalność rolniczą ………32

Rozdział 3
Działalność kredytowa PBS XYZ

3.1. Charakterystyka Banku ………33
3.2. Działalność kredytowa Banku……… 34

Zakończenie……… 47
Bibliografia ………49
Spis ...

więcej

Funkcjonowanie kart płatniczych w Polsce

Wstęp …………7

Rozdział I
Geneza powstania i istota kart płatniczych .
      1.1. Pojęcie kart płatniczych – próba definicji………………..9
1.2. Historia karty płatniczej……10
1.3. Budowa karty płatniczej …….15
1.4. Organizacje kart płatniczych ..19
1.5. Prawne regulacje kart płatniczej w Polsce…..23

Rozdział II
Klasyfikacja kart płatniczych
      2.1. Podział kart płatniczych……………..25
2.2.1. Charakterystyka rodzajów kart płatniczych…..28
2.2. Uczestnicy rynku elektronicznych instrumentów płatniczych …………………32
2.3. Opłata interchange………….36

Rozdział III
Rozwiązania systemowe dla rozliczeń bezgotówkowych.
      3.1. Rozliczenia bezgotówkowe ………..44
3.1.1...

więcej

Strategie rozwoju Banku Millennium SA oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. i ich znaczenie dla zarządzania


1.
Strategia rozwoju Banku Millennium S.A. i jej znaczenie dla zarządzania

2. Strategia rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. i jej znaczenie dla zarządzania


więcej

Transakcje wewnatrzwspólnotowe z perspektywy ryzyka walutowego

Wstęp ……….4

Rozdzial I
Transakcje wewnatrzwspólnotowe- dostawa i nabycie towarów

1.1.Rozumienie i specyfika transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 5
1.2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….9
1.3. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów ……….13

Rozdzial II
Ryzyko walutowe-rodzaje i sposoby zabezpieczenia

2.1. Pojecie ryzyka walutowego i klasyfikacja………. 18
2.2. Sposoby zabezpieczen przed ryzykiem walutowym ……….23
2.3. Wewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 25
2.4. Zewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 27

Rozdzial III
Rodzaje transakcji wewnatrzwspólnotowych i metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym w badanym przedsiębiorstwie ...

więcej

Nieruchomosc jako podstawa zabezpieczen kredytów hipotecznych w wybranych bankach w latach 2008 -2011


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie, cechy i funkcje rynku nieruchomosci

1.1 Definicje, rodzaje i cechy nieruchomosci……….6
1.2 Rynek nieruchomosci, jego cechy i funkcje……….11
1.3 Podmioty na rynku nieruchomosci……….16


Rozdzial II.
Banki jako podmioty na rynku nieruchomosci

2.1 Banki i ich funkcje………. ……….20
2.2 Pojecie kredytu hipotecznego……….23
2.3 Charakterystyka rynku kredytów hipotecznych w Polsce……….28


Rozdzial III.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2008-2011 w ujęciu globalnym

3.1 Metodologia badan……….32
3.2 Wyniki finansowe polskiego sektora bankowego w udzielaniu kredytów na nieruchomosci w latach 2008-2011……….35
3.3 Wnioski z analizy……….39


Rozdzial IV.
Anal...

więcej

Ocena zdolnosci kredytowej

Wstęp……….3

Rozdzial I.
Działalność kredytowa w bankach komercyjnych.

1.1. Charakterystyka, zadania i cele banku komercyjnego……….5
1.2. Pojecie i funkcje kredytu bankowego……….7
1.3. Klasyfikacja kredytów bankowych……….9
1.4. Procedury i tryb udzielania kredytu……….12


Rozdzial II.
Ryzyko w działalności kredytowej i metody oceny zdolnosci kredytowej.

2.1. Pojecie, klasyfikacje i przyczyny powstawania ryzyka kredytowego……….16
2.2. Zdolnosci kredytowa oraz metody jej badania……….19
2.3. Ocena zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa……….21
2.4. Monitoring kredytowy……….26


Rozdzial III.
Badanie zdolnosci kredytowej podmiotów gospodarczych w wybranych bankach komercyjnych.

3.1...

więcej

Warunki uzyskania i obslugi kredytu hipotecznego dla osób fizycznych na podstawie wybranych banków


Wstęp………………………4

Rozdzial I
Bank jako instytucja finansowa

1. Pojecie i struktura rynku finansowego …………..6
2. Instrumenty rynku finansowego …………….12
3. Ewolucja systemu bankowego na polskim rynku finansowym….. 16
4. Rola i przedmiot działalności banków ……………21
5. Ekonomiczne aspekty działalności banków hipotecznych w Polsce.. 25


Rozdzial II
Hipoteka jako forma zabezpieczenia udzielonego kredytu

1. Przedmiot hipoteki, jej tresc i rodzaje…………. 29
2. Istota i funkcjonowanie kredytu hipotecznego………….33
3. Ustanowienie i wygasniecie hipoteki……………35
4. Ubezpieczenie nieruchomosci obciazonych hipoteka……..38
5. Ocena hipoteki jako formy zabezpieczenia kredytu ……….41


Rozdzial II...

więcej

Controlling w banku

Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka controllingu

1. Istota, funkcje zadania controllingu
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu
3. Zasady controllingu
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu
5. Controlling, a kontrola


Rozdzial II
Controlling i jego wpływ na bank

1. Controlling w banku
2. Skladniki systemu controllingu
3. Zarządzanie ryzykiem bankowym
4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy


Rozdzial III
Analiza banku XYZ

1. Charakterystyka banku XYZ
2. Działalność banku XYZ
3. Miejsce i organizacja kontroli wewnetrznej w strukturze organizacyjnej banku


Rozdzial IV
Funkcjonowanie controllingu w banku XYZ

1. Kontrola w banku XYZ
2. Analiza kosztów
3...

więcej

Ryzyko kredytowe – sposoby jego ograniczania


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota i funkcje banków.

1.1. Pojecie i struktura rynku finansowego………6
1.2. Instrumenty rynku finansowego………13
1.3. Ewolucja systemu bankowego na polskim rynku finansowym………17
1.4. Rola i przedmiot działalności banków………24

Rozdzial II
Operacje bankowe

2.1. Rodzaje produktów (uslug) bankowych………31
2.2. Kredyty………36
2.3. Depozyty………42
2.4. Uslugi finansowe ………45

Rozdzial III
Ryzyko kredytowe i bankowe.

3.1. Ryzyko kredytowe a zdolnosc kredytowa ………51
3.2. Zarządzanie ryzykiem bankowym ………56
3.3. Zabezpieczenia kredytów ………59
3.4. Sposoby ograniczania ryzyka bankowego………65

Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych.

4.1...

więcej

Rodzaje kredytów udzielanych przez banki spóldzielcze na przykładzie Banku Spóldzielczego XYZ


Wstęp……………4

Rozdzial 1.
Historia banków spóldzielczych na polskim rynku bankowym

1.1. Banki spóldzielcze w polskim systemie bankowym- krótki rys historyczny…………… 6
1.2. Podstawy prawne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania banków spóldzielczych…………… 10
1.3. Organizacja i zasady funkcjonowania sektora banków spóldzielczych w Polsce…………… 12
1.4. Kompetencje organów banków spóldzielczych oraz ich struktura organizacyjna…………… 16


Rozdzial 2.
Działalność kredytowa banków spóldzielczych

2.1. Pojecie i cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego……………22
2.2. Oferta kredytowa banków spóldzielczych……………23
2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych……………23
2.2.2...

więcej

Produkty bankowe w dobie kryzysu finansowego.

Wstęp ……….3
Wykaz skrótów powolywanych aktów prawnych………. 4

Rozdzial I.
Funkcjonowanie bankowosci w Polsce

1.1 Podstawy prawne funkcjonowania systemu bankowego w Polsce………. 7
1.2 Rodzaje banków w Polsce ……….12
1.3 Nadzór nad systemem bankowym w Polsce………. 17
1.4 Czynnosci bankowe ……….19
1.5 Wpływ rekomendacji na funkcjonowanie banków w kryzysie………. 20
1.6 Problem parabanków w Polsce 24


Rozdzial II.
Produkty bankowe

2.1 Klasyczne produkty bankowe………. 28
2.1.1 Produkty depozytowe ……….30
2.1.2 Produkty kredytowe
2.1.3 Produkty dodatkowe ……….38
2.2 Wybrane produkty bankowe z doby kryzysu ……….42
2.2.1 Produkty bancassurance ……….42
2.2.2 Produkty ustrukturyzowane ……….45
2.2...

więcej

ie rozwoju BankTransakcje wewnatrzwspólnotowe z perspektywy ryzyka walutowego u Millennium SA oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. i ich znaczenie dla zarządzania</a></h2> <p class='post-meta'> <span class='post-date'>10 października 2015</span>, <a href="https://prace-dyplomowe-24.pl/bankowosc-kredyty/" rel="category tag">Bankowość- Kredyty</a> <span class='post-comments'><a href="https://prace-dyplomowe-24.pl/ie-rozwoju-banktransakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego-u-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania/#respond">Brak opini</a></span> </p> </div> <p><strong><br /> 1. </strong>Strategia rozwoju Banku Millennium S.A. i jej znaczenie dla zarządzania</p> <p> 2. </strong>Strategia rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. i jej znaczenie dla zarządzania </p> <p></strong></p> <p> <strong><br /> </strong></p> <p><strong></p> <p>Wstęp ……….4</p> <p>Rozdzial I <br /> Transakcje wewnatrzwspólnotowe- dostawa i nabycie towarów</strong><br /> 1.1.Rozumienie i specyfika transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 5<br /> 1.2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….9 <br /> 1.3. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów ……….13<br /> <strong><br /> Rozdzial II <br /> Ryzyko walutowe-rodzaje i sposoby zabezpieczenia</strong><br /> 2.1. Pojecie ryzyka walutowego i klasyfikacja………. 18<br /> 2.2. Sposoby zabezpieczen przed ryzykiem walutowym ……….23<br /> 2.3. Wewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 25<br /> 2.4...</p> <a href='https://prace-dyplomowe-24.pl/ie-rozwoju-banktransakcje-wewnatrzwspolnotowe-z-perspektywy-ryzyka-walutowego-u-millennium-sa-oraz-banku-ochrony-srodowiska-s-a-i-ich-znaczenie-dla-zarzadzania/' class='readmore'>więcej</a> </div> </div> </div> <div class='one-post'> <div class='post-body'> <div class='entry'> <div id="post-1617" class="post-caption post-1617 post type-post status-publish format-standard placeholder-for-hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <h2><a href="https://prace-dyplomowe-24.pl/ubezpieczenia-kredytow-mieszkaniowych-na-przykladzie-ge-money-bank-w-warszawie/" title="Permalink to Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie" class='post_ttl'>Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie</a></h2> <p class='post-meta'> <span class='post-date'>10 października 2015</span>, <a href="https://prace-dyplomowe-24.pl/bankowosc-kredyty/" rel="category tag">Bankowość- Kredyty</a> <span class='post-comments'><a href="https://prace-dyplomowe-24.pl/ubezpieczenia-kredytow-mieszkaniowych-na-przykladzie-ge-money-bank-w-warszawie/#respond">Brak opini</a></span> </p> </div> <p><strong></p> <p>Wstęp…………3</p> <p>Rozdzial I.<br /> Ubezpieczenie jako jedna z form zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych.<br /></strong><br /> 1.1. Istota i pojecie ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………5<br /> 1.2. Rodzaje ubezpieczen…………11<br /> 1.3. Czynniki wpływajace na wybór i zakup ubezpieczenia…………16<br /> 1.4. Skutki prawne ubezpieczenia kredytu…………21</p> <p><strong><br /> Rozdzial II.<br /> Rynek ubezpieczen kredytów mieszkaniowych w Polsce.<br /></strong><br /> 2.1. Istota rynku ubezpieczen kredytów w Polsce…………26<br /> 2.2. Podmioty rynku ubezpieczen kredytów mieszkaniowych…………30<br /> 2.3. Przedmiot ubezpieczenia…………38<br /> 2.4.Cechy charakterystyczne umowy ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………46<br /> 2.5. Doubezpieczenie. Klauzule…………51</p> <p><strong><br /> Rozdzial III.<br /> Analiza ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych ...</strong></p> <a href='https://prace-dyplomowe-24.pl/ubezpieczenia-kredytow-mieszkaniowych-na-przykladzie-ge-money-bank-w-warszawie/' class='readmore'>więcej</a> </div> </div> </div> <div class='one-post'> <div class='post-body'> <div class='entry'> <div id="post-1619" class="post-caption post-1619 post type-post status-publish format-standard placeholder-for-hentry category-bankowosc-kredyty tag-bankowosc-pisanie-prac tag-bankowosc-pobierz-prace tag-bankowosc-prace-licencjackie tag-bankowosc-prace-magisterska-przyklady tag-bankowosc-prace-magisterskie tag-bankowosc-prace-na-sprzedaz tag-bankowosc-tematy tag-pisanie-prac-z-bankowosci tag-prace-dyplomowe-bankowosc tag-prace-licencjackie-bankowosc tag-prace-magisterskie-bankowosc tag-prace-magisterskie-na-temat-bankowosc"> <h2><a href="https://prace-dyplomowe-24.pl/bankowosc-elektroniczna-na-przykladzie-kredyt-bank-s-a/" title="Permalink to Bankowośćelektroniczna na przykładzie Kredyt Bank S.A." class='post_ttl'>Bankowośćelektroniczna na przykładzie Kredyt Bank S.A.</a></h2> <p class='post-meta'> <span class='post-date'>10 października 2015</span>, <a href="https://prace-dyplomowe-24.pl/bankowosc-kredyty/" rel="category tag">Bankowość- Kredyty</a> <span class='post-comments'><a href="https://prace-dyplomowe-24.pl/bankowosc-elektroniczna-na-przykladzie-kredyt-bank-s-a/#respond">Brak opini</a></span> </p> </div> <p><strong><br /> Wstęp………..3</p> <p>Rozdzial 1. <br /> Bankowośćelektroniczna jako nowoczesny kanal dystrybucji usług bankowych <br /></strong><br /> 1.1. Wpływ technologii na rozwój bankowosci……….. 5<br /> 1.2. Rozwój bankowosci elektronicznej i jego determinanty……….. 8<br /> 1.3. Istota bankowosci elektronicznej……….. 10</p> <p><strong><br /> Rozdzial 2. <br /> Rodzaje produktów i usług w bankowosci elektronicznej <br /></strong><br /> 2.1. Bankowośćinternetowa ………..13<br /> 2.2. Bankowośćtelefoniczna……….. 14<br /> 2.3. Bankowośćdomowa i korporacyjna……….. 17<br /> 2.4. Bankowośćterminalowa……….. 18<br /> 2.5. Karty platnicze ………..24</p> <p><strong><br /> Rozdzial 3. <br /> Analiza oferty bankowosci elektronicznej Kredyt Banku S.A. <br /></strong><br /> 3.1. Kanały dostepu i wymagania techniczne……….. 33<br /> 3.2. Dostepne produkty i uslugi ………..36<br /> 3.3...</p> <a href='https://prace-dyplomowe-24.pl/bankowosc-elektroniczna-na-przykladzie-kredyt-bank-s-a/' class='readmore'>więcej</a> </div> </div> </div> </div> <div class='pagination'> <a class="nextpage" alt='2' href='https://prace-dyplomowe-24.pl/bankowosc-kredyty/page/2/'>Następna strona</a> </div> </div></div></div> <div id='content-bottom' class='container'></div> <div id='footer'> <div class='container clearfix'> <div class='footer-widgets-container'><div class='footer-widgets'> <div class='widgetf'> </div> <div class='widgetf'> </div> <div class='widgetf widgetf_last'> </div> </div></div> </div> <div class='footer_txt'> <div class='container'> <div class='top_text'> Copyright © 2018 <a href="https://prace-dyplomowe-24.pl">Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.</a> - Zobacz 9000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy. </div> <div class='smthemes'>Designed by <a href='http://www.hcgdropblogs.com/categories/HCG-Drops/' target='_blank'>http://www.hcgdropblogs.com/categories/HCG-Drops/</a>, thanks to: <a href='http://www.hcginjectionsdirect.com/' target='_blank'>hcg injections website</a>, <a href='http://www.r4-usa.com/categories/R4-3DS/' target='_blank'>r4 3ds from r4-usa.com</a> and <a href='http://www.signalboostersuk.co.uk/' target='_blank'>http://www.signalboostersuk.co.uk/</a></div> </div> </div> <div class='code-block code-block-7 ai-viewport-1' style='margin: 8px auto; text-align: center; clear: both;'> <style type="text/css">.sg-popup-overlay-89, .sg-popup-content-89 { z-index: 9999 !important; } #sg-popup-content-wrapper-89 { padding: 0px !important; }</style><script type='text/javascript'>SG_POPUP_DATA[89] ={"id":"89","title":"pelna lista","type":"shortcode","effect":"sgpb-fadeIn","0":"width","1":"640px","height":"480px","delay":4,"duration":4,"2":"initialWidth","3":"300","initialHeight":"100","width":"640px","buttonDelayValue":0,"escKey":"on","isActiveStatus":"on","scrolling":"on","disable-page-scrolling":"","scaling":"on","reposition":"on","overlayClose":"on","reopenAfterSubmission":"","contentClick":"","content-click-behavior":"close","click-redirect-to-url":"","redirect-to-new-tab":"","opacity":"0","popup-background-opacity":"0.78","sgOverlayColor":"","sg-content-background-color":"","popupFixed":"on","fixedPostion":"6","popup-dimension-mode":"responsiveMode","popup-responsive-dimension-measure":"60","maxWidth":"","maxHeight":"","initialWidth":"300","closeButton":"on","theme":"colorbox4.css","sgTheme3BorderColor":"","sgTheme3BorderRadius":"0","onScrolling":"","inActivityStatus":"","inactivity-timout":"0","beforeScrolingPrsent":0,"forMobile":"","openMobile":"","repeatPopup":"","popup-appear-number-limit":"1","save-cookie-page-level":"","autoClosePopup":"","countryStatus":"","showAllPages":"all","allPagesStatus":"","allPostsStatus":"","allCustomPostsStatus":"","allSelectedPages":"","showAllPosts":"all","showAllCustomPosts":"all","allSelectedPosts":"","allSelectedCustomPosts":"","posts-all-categories":"","all-custom-posts":"","sg-user-status":"","loggedin-user":"true","popup-timer-status":"","popup-schedule-status":"","popup-start-timer":"Oct 22 17 12:51","popup-finish-timer":"","schedule-start-weeks":"","schedule-start-time":"12:51","schedule-end-time":"","allowCountries":"","countryName":"","countryIso":"","disablePopup":"","disablePopupOverlay":"","popupClosingTimer":"","yesButtonLabel":"","noButtonLabel":"","restrictionUrl":"","yesButtonBackgroundColor":"","noButtonBackgroundColor":"","yesButtonTextColor":"","noButtonTextColor":"","yesButtonRadius":0,"noButtonRadius":0,"sgRestrictionExpirationTime":0,"restrictionCookeSavingLevel":"","pushToBottom":"","onceExpiresTime":"7","sgOverlayCustomClasss":"sg-popup-overlay","sgContentCustomClasss":"sg-popup-content","popup-z-index":"9999","popup-content-padding":"0","theme-close-text":"Zamknij.","socialButtons":"{\u0022sgTwitterStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgFbStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgEmailStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgLinkedinStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgGoogleStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgPinterestStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022pushToBottom\u0022:\u0022\u0022}","socialOptions":"{\u0022sgSocialTheme\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgSocialButtonsSize\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgSocialLabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgSocialShareCount\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgRoundButton\u0022:\u0022\u0022,\u0022fbShareLabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022lindkinLabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgShareUrl\u0022:null,\u0022shareUrlType\u0022:\u0022\u0022,\u0022googLelabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022twitterLabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022pinterestLabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgMailSubject\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgMailLable\u0022:\u0022\u0022}","countdownOptions":"{\u0022pushToBottom\u0022:\u0022\u0022,\u0022countdownNumbersBgColor\u0022:\u0022\u0022,\u0022countdownNumbersTextColor\u0022:\u0022\u0022,\u0022sg-due-date\u0022:\u0022\u0022,\u0022countdown-position\u0022:\u0022\u0022,\u0022counts-language\u0022:\u0022\u0022,\u0022sg-time-zone\u0022:\u0022\u0022,\u0022sg-countdown-type\u0022:\u0022\u0022,\u0022countdown-autoclose\u0022:\u0022\u0022}","exitIntentOptions":"{\u0022exit-intent-type\u0022:\u0022\u0022,\u0022exit-intent-expire-time\u0022:\u0022\u0022,\u0022exit-intent-alert\u0022:\u0022\u0022}","videoOptions":"{\u0022video-autoplay\u0022:\u0022\u0022}","fblikeOptions":"{\u0022fblike-like-url\u0022:null,\u0022fblike-layout\u0022:\u0022\u0022,\u0022fblike-dont-show-share-button\u0022:\u0022\u0022,\u0022fblike-close-popup-after-like\u0022:\u0022\u0022}","repetitivePopup":"","repetitivePopupPeriod":"60","randomPopup":"","popupOpenSound":"","popupOpenSoundFile":"https:\/\/prace-dyplomowe-24.pl\/wp-content\/plugins\/popup-builder\/files\/lib\/popupOpenSound.wav","popupContentBgImage":"on","popupContentBgImageUrl":"","popupContentBackgroundSize":"cover","popupContentBackgroundRepeat":"no-repeat","html":null,"customEvent":"0"};</script><script type="text/javascript"> sgAddEvent(window, 'load',function() { var sgPoupFrontendObj = new SGPopup(); sgPoupFrontendObj.popupOpenById(89) }); </script> </div> <!-- Cookie Bar --> <div id="eu-cookie-bar">Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. <button id="euCookieAcceptWP" onclick="euAcceptCookiesWP();">Zamknij</button></div> <!-- End Cookie Bar --> <script type="text/javascript"> jQuery(document).on('ready', function() { jQuery('.placeholder-for-hentry').addClass('hentry'); jQuery('.placeholder-for-hentry').removeClass('placeholder-for-hentry'); }); </script> <link rel='stylesheet' id='sg_animate-css' href='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-content/plugins/popup-builder/style/animate.css?ver=4.9.4' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='sg_colorbox_theme-css' href='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-content/plugins/popup-builder/style/sgcolorbox/sgthemes.css?ver=2.673' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"Zamknij","currentText":"Dzi\u015b","monthNames":["Stycze\u0144","Luty","Marzec","Kwiecie\u0144","Maj","Czerwiec","Lipiec","Sierpie\u0144","Wrzesie\u0144","Pa\u017adziernik","Listopad","Grudzie\u0144"],"monthNamesShort":["Sty","Lut","Mar","Kwi","Maj","Cze","Lip","Sie","Wrz","Pa\u017a","Lis","Gru"],"nextText":"Dalej","prevText":"Poprzednie","dayNames":["niedziela","poniedzia\u0142ek","wtorek","\u015broda","czwartek","pi\u0105tek","sobota"],"dayNamesShort":["nie","pon","wt","\u015br","czw","pt","sob"],"dayNamesMin":["N","P","W","\u015a","C","P","S"],"dateFormat":"d MM yy","firstDay":1,"isRTL":false});}); </script> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-content/plugins/quick-contact-form/quick-contact-form.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-content/plugins/quick-contact-form/quick-range-slider.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/js/pinterest.js?ver=3.6.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg_resize.js?ver=2.673'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var SGPBParams = {"ajaxUrl":"https:\/\/prace-dyplomowe-24.pl\/wp-admin\/admin-ajax.php","ajaxNonce":"d4df7d2f82"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg_popup_frontend.js?ver=2.673'></script> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg_popup_init.js?ver=2.673'></script> <script type='text/javascript' src='https://prace-dyplomowe-24.pl/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/jquery.sgcolorbox-min.js?ver=2.673'></script> </div> </div> </body> </html>