Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki PKP PLK S.A


Wstęp……..3

Rozdział I.
Controlling w ujęciu teoretycznym

1.1 Geneza i rozwój koncepcji controllingu…….. 5
1.2 Controlling – istota i pojecia…….. 9
1.3 Cele, funkcje i zadania controllingu ……..14
1.4 Klasyfikacja controllingu w przedsiębiorstwie ……..18


Rozdział II.
Istota controllingu w przedsiębiorstwie

2.1 Rola i zadania kontrolera w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..30
2.2 Miejsce controllingu w strukturze przedsiębiorstwa ……..32
2.3 Osrodkio dpowiedzialnosci……..36
2.4 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..42


Rozdział III.
Wybrane instrumenty controllingu

3.1 Instrumenty controllingu strategicznego ……..47
3.4. Instrumenty controllingu operacyjnego……… 51
3.4 Budżetowanie ……..56
3.5 Balanced Scorecard ……..62
3.6 ERP jako przykład systemu informatycznego controllingu……… 67


Rozdział IV.
Zastosowanie controllingu w badanym przedsiębiorstwie

4.1 Historia powstania ……..75
4.2 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa…….. 76
4.3 Struktura organizacyjna ……..77
4.4 Sytuacja ekonomiczno finansowa przedsiębiorstwa…….. 80
4.5 Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie ……..89


Zakończenie ……..99
Literatura ……..101
Spis rysunków i tabel ……..106

 


2 opinie Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki PKP PLK S.A

  • Agata111  :

    świetny spis, praca na dobrym poziomie , bardzo pomocne materiały warto szukać w interencie

  • bix20  :

    to jest to czego szukałem i ta cena dzięki !!

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>