Kibic i jego znaczenie w społeczenstwie.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ……….4

Rozdzial 1
Charakterystyka kibiców w świetle literatury

1.1. Pojecie kibica ……….7
1.2. Historia kibicowania ……….9
1.3. Nowe trendy w kibicowaniu ……….15
1.4. Kibice jako subkultura ……….18


Rozdzial 2
Społeczne i psychologiczne przyczyny kibicowania

2.1. Koncepcje socjologiczne ……….21
2.2. Koncepcje psychologiczne ……….23
2.3. Dwie twarze kibica ……….26
2.4. Podgrupy i hierarchia wśród kibiców ……….28


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan ……….32
3.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych ……….34
3.3. Metoda, technika i narzedzia zastosowane w badaniach ……….38
3.4. Przebieg badan i ich organizacja ……….42


Rozdzial 4
Wpływ pracy stowarzyszenia kibiców XYZ na postawe i zachowanie młodzieży na stadionach w świetle badan wlasnych

4.1. Charakterystyka stowarzyszenia kibiców XYZ-u ……….43
4.2. Charakterystyka badanej populacji ……….48
4.3 Analiza i interpretacja wyników badan ……….51
4.4. Podsumowanie. Wnioski z badan ……….70


Bibliografia ……….76
Spis wykresów ……….78
Zalaczniki ……….80


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)