Kreowanie wizerunku kibola w gazecie wyborczej, a społeczne postrzeganie kibiców.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp

Rozdzial I.
Metodologiczne zalozenia badania

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu
1.2 Przedmiot i cel badan
1.3 Problematyka badawcza
1.4 Hipotezy badawcze
1.5 Aparatura pojeciowa
1.6 Charakterystyka wybranej techniki badawczej
1.7 Dobór próby badawczej


Rozdzial 2.
Opracowanie badan

2.1 Tresci dotyczace kibiców pilki noznej w Gazecie Wyborczej w świetle badan wlasnych
2.2 Prezentacja wyników ankiety
2.2.1 Charakterystyka badanej populacji
2.2.2 Wizerunek kibica w mediach wg badanych
2.2.3 Profil kibica wg badanych
2.2.4 Agresja na polskich stadionach wg badanych
2.2.5 Stosunek badanych do pilki noznej
2.2.6 Weryfikacja hipotez


Zakończenie
Bibliografia
Źródła internetowe
Spis wykresów
Spis tabel
Aneksy
AnkietaWyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)