Poczucie tozsamosci narodowej młodzieży pochodzenia bialoruskiego zamieszkujacej wschodnie pogranicze Polski.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp

Rozdzial I
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych


1.1. Cel i przedmiot badan
1.2. Problemy badawcze
1.3. Hipotezy badawcze
1.4. Zmienne i wskazniki
1.5. Metody, techniki, narzedzia badawcze
1.6. Teren organizacja i przebieg badan
1.7. Charakterystyka badanej próby reprezentacyjnej


Rozdzial II
Bialoruska mniejszosc narodowa w Polsce

2.1. Pogranicze.
2.1.1. Istota pogranicza jako miejsca kształtowania się poczucia tozsamosci narodowej
2.1.2. Pogranicze – szansa czy zagrozenie?
2.1.3. Pogranicze a stereotypy i uprzedzenia
2.1.4. Pogranicze a edukacja
2.2. Stygmat
2.2.1. ‚Swój’ i ‚obcy’.Syndrom negatywnego ster
2.2.2. Specyfika wschodniego pogranicza
2.3. Prawne, instytucjonalne oraz społeczne aspekty polityki państwa polskiego wobec mniejszosci narodowych
2.3.1. Definicje mniejszosci narodowych
2.3.2. Uregulowania prawne do możliwości nauki i nauczania w jezykach mniejszosci narodowych
2.4. Kształtowanie się poczucia tozsamosci mniejszosci bialoruskiej na pograniczach
2.4.1. Przynaleznosc i tozsamosc narodowa – przeglad wybranych podejsc teoretycznych
2.4.2. Miejsce jezyka w strukturze tozsamosci osobniczej jednostki
2.4.3. Miejsce terytorium w strukturze tozsamosci osobniczej jednostki
2.4.4. Wyparcie przeszlosci jako terenu niechcianego poza nawias a ksztaltowanie tozsamosci


Rozdzial III
Poczucie tozsamosci etniczno – kulturowej polskich Bialorusinów na podstawie badan wlasnych

3.1. Struktura narodowa i religijna mieszkańców pogranicza wschodniej Polski w swiadomosci młodzieży pochodzenia bialoruskiego.
3.1.1. Stopien swiadomosci młodzieży pochodzenia bialoruskiego na temat skladu narodowosciowego mieszkańców województwa podlaskiego
3.1.2. Religia a przynaleznosc narodowa mieszkańców województwa podlaskiego w swiadomosci badanej mlodziezy
3.1.3. Obiegowe nazwy osób wyznania prawoslawnego na badanym obszarze funkcjonujace w swiadomosci badanej mlodziezy
3.2. Identyfikacja narodowa młodzieży pochodzenia bialoruskiego
3.2.1 Kryteria przynaleznosci narodowej badanej mlodziezy
3.2.2 Zmiany przynaleznosci narodowej mieszkańców pogranicza wschodniej Polski w opinii badanej mlodziezy
3.2.3 Problemy zwiazane z okreslaniem swojej przynaleznosci narodowej przez mlodziez pochodzenia bialoruskiego
3.2.4 System wartosci badanej mlodziezy
3.2.5 Autoidentyfikacja narodowa badanej mlodziezy
3.2.6 Struktura tozsamosci narodowej badanej mlodziezy
3.2.7 Miejsce tozsamosci narodowej badanej młodzieży na tle innych form tozsamosci społecznej
3.3. Identyfikacja jezykowa młodzieży pochodzenia bialoruskiego
3.3.1. Jezyk ojczysty młodzieży pochodzenia bialoruskiego
3.3.2. Stopien znajomosci jezyka bialoruskiego przez badana mlodziez
3.3.3. Jezyk uzywany przez badana mlodziez w kontaktach spolecznych
3.4. Identyfikacja religijna młodzieży pochodzenia bialoruskiego
3.4.1. Autoidentyfikacja religijna badanej mlodziezy
3.4.2. Postawy badanej młodzieży wobec wiary i praktyk religijnych
3.4.3. Religia jako czynnik wzmacniajacy poczucie tozsamosci narodowej młodzieży pochodzenia bialoruskiego
3.5. Identyfikacja terytorialna młodzieży pochodzenia bialoruskiego
3.5.1. Stosunek młodzieży pochodzenia bialoruskiego do zamieszkiwanego terytorium
3.5.2. ‚Ziemia ojczysta’ w swiadomosci młodzieży pochodzenia bialoruskiego

Zakończenie
Bibliografia
Spis ilustracji
AneksWyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)