Pracoholizm jako patologia spoleczna.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie i źródła pracoholizmu

1.1. Uzaleznienie od pracy- próba definicji zjawiska………. 7
1.2. Uwarunkowania, przyczyny i źródła pracoholizmu………. 12
1.3. Pracoholik- ofiara pracoholizmu ……….14

Rozdzial II
Metodologia badan

1. Przedmiot badan ……….19
2. Cel i zakres badan………. 19
3. Ogólna charakterystyka poruszanej problematyki………. 19
4.Definicje podstawowych pojęćpojawiajacych się w pracy……….. 20
5. Problemy badawcze………. 22
6. Hipotezy badawcze ……….23
7. Przyjete zalozenia badawcze i organizacja badan ……….23
8. Okreslenie zmiennych i wskazników………. 24
9. Wybór zasad, kryteriów i technik analizy wyników……….. 34
10. Przygotowanie narzedzi badawczych……….. 34
11. Dobór próby ……….34
12. Opis badanej zbiorowosci ……….35

Rozdzial III
Obraz pracoholizmu i pracoholików w Polsce

1. Pochodzenie społeczne jako czynnik wywierajacy wpływ na postawy nalogowe……….. 37
2. Poziom wyksztalcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe………. 40
3. Czas pracy………. 45
4. Miejsca pracy ……….48
5. Sytuacja materialno-bytowa ……….51
6. Uwarunkowania pracoholizmu ……….54
7. Poziom i czestotliwosc wystepowania pracoholizmu………. 57
8. Grupa ryzyka wystapienia pracoholizmu………. 58
9. Objawy uzaleznienia od pracy ……….59
10. Postrzeganie pracoholizmu jako patologii………. 62

Zakończenie ……….63


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)