Problem bezrobocia w województwie kuj-pomorskim w latach 2007-2009.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia we wspólczesnym swiecie.

1. Pojecie i rodzaje bezrobocia – zagadnienia ogólne……….4
2. Pojecie bezrobotnego w prawie polskim i miedzynarodowym……….7
3. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia……….9

Rozdzial II.
Charakterystyka polskiego bezrobocia.

1. Polskie bezrobocie w ujęciu historycznym……….14
1.1. Okres miedzywojenny……….14
1.2. Bezrobocie w Polsce w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. ……….15
1.3. Polskie bezrobocie w okresie transformacji ustrojowej (1989-1999)……….16
1.4. Polskie bezrobocie wspólczesnie (1999-2010)……….18
2. Cechy polskiego bezrobocia……….20

Rozdzial III.
Bezrobocie w woj. kuj-pomorskim w latach 2007-2009.

1. Charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego……….26
2. Bezrobocie w woj. kujawsko-pomorskim . Podstawowe pojecia rynku pracy……….28
2.1. Bezrobocie w woj. kujawsko-pomorskim w 2007r……….31
2.2. Bezrobocie w woj. kujawsko-pomorskim w roku 2008……….34
2.3. Bezrobocie w woj. kujawsko-pomorskim w roku 2009……….37

Rozdzial IV.
Formy aktywizacji bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim.

1. Koszty bezrobocia……….42
2. Rola państwa w minimalizowaniu skutków i kosztów bezrobocia……….43
3. Aktywizacja bezrobotnych w woj. kujawsko-pomorskim……….44
3.1. Aktywizacja bezrobotnych w woj. kujawsko-pomorskim w roku 2007……….47
3.2. Aktywizacja bezrobotnych w woj. kujawsko-pomorskim w roku 2008……….49
3.3. Aktywizacja bezrobotnych grudniu 2009 roku……….50

Zakończenie……….52
Bibliografia……….54Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)