Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………4

Rozdzial I
1.1. Definicje pracy socjalnej

1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8
1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10
1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12

Rozdzial II
2.1. Czym jest etyka?

2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19
2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23
2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26

Rozdzial III
3.1. Przedmiot i cele badan

3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34
3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37

Rozdzial IV
4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych

4.1.1.Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych……… 43
4.1.2. Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 47
4.1.3. Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 57
4.1.4. Sposoby rozwiazywania dylematów etycznych……… 63
4.2. Charakterystyka badanych osób – wywiad……… 67
4.2.1. Dylematy etyczne w sytuacji spoleczno – zawodowej pracowników socjalnych……… 68
4.2.2. Dylematy etyczne – sposoby ich rozwiazywania……… 70

Zakończenie ………82
Bibliografia……… 85
Aneks nr 1……… 96
Ankes nr 2……… 96


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)