Samobójstwa jako problem spoleczny.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp

Rozdzial I.
Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach

1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu
1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur
1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym
1.2.2. Tradycja chrzescijanska
1.2.3. Kultura Wschodu
1.2.4. Czasy Nowozytne
1.2.5. Wspólczesnosc

Rozdzial II.
Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym

2.1. Dynamika i struktura samobójstwa
2.2. Plec, wiek i inne cechy demograficzne
2.3. Osobowosciowe i psychologiczne uwarunkowania zamachów samobójczych

Rozdzial III.
Determinanty społeczne i kulturowe, glówne przyczyny usposabiajace do zachowan samobójczych

3.1. Korelacja ukladów i sytuacji spolecznych
3.1.1. Rodzina
3.1.2. Szkola
3.1.3. Grupa rówiesnicza
3.1.4. Szpital, wojsko, wiezienie
3.1.5. Sekty

Rozdzial IV.
Profilaktyka i zapobieganie dzialaniom samobójczym

4.1. Działania terapeutyczne wobec jednostek zagrozonych samobójstwem
4.1.1. Profilaktyka spoleczna
4.1.2. Interwencja kryzysowa
4.1.3. Oddzialywania postsuicydalne
4.1.4. Programy prewencyjne

Zakończenie
Bibliografia


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)