Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4

1. Podstawowe pojecia demograficzne……….4
2. Miary ludnosci……….7
3. Starosc – podstawowe pojecia……….15
3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21
3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24
4. Czynniki wpływajace na starzenie się ludnosci……….26
4.1. Konsekwencje spoleczno-gospodarcze starzenia się spoleczenstwa……….28


Rozdzial 2.
Zmiany w liczbie i strukturze demograficznej ludzi w starszym wiek w Polsce w latach 1988-2002……….31

1. Liczba ludnosci w Polsce wedlug miejsca zamieszkania w latach 1988-2002……….31
2. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug plci i wieku……….34
3. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug stanu cywilnego……….39
4. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug poziomu wyksztalcenia……….41


Rozdzial 3.
Terytorialne zróznicowanie struktury demograficznej ludnosci w starszym wieku wybranych miast wojewódzctwa mazowieckiego……….44

1. Struktura demograficzna w województwie mazowieckim w latach 1999-2002……….44
2. Struktura demograficzna ludnosci wybranych miast województwa mazowieckiego w latach 1999-2002……….50
2.1. Radom……….50
2.2. Plock……….52


Rozdzial 4.
Miejsce ludzi starszych w gospodarstwie domowym w wybranych gminach powiatu plockiego……….54

1. Struktura demograficzna powiatu plockiego……….54
2. Struktura ludnosci i gospodarstw domowych wybranych gmin powiatu plockiego……….56
2.1. Starozreby……….57
2.2. Mala wies……….59
2.3. Lack……….61
2.4. Bielsk……….63


Wnioski……….66
Bibliografia……….67


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)