Transport

Prace licencjackie sfera dzialan logistycznych.

Wstęp………… 3

Rozdzial I.
Istota i przedmiot logistyki

1.1. Definicja i geneza logistyki ………… 5
1.1.1. Istota i cel logistyki ………… 6
1.2. Sfery dzialan logistycznych ………… 9
1.3. Zarządzanie lancuchem dostaw ………… 20
1.3.1.Podstawowe lancuchy dostaw ………… 23
1.3.1.1.Wewnetrzne lancuchy dostaw ………… 26
1.3.1.2. Zewnetrzne lancuchy dostaw ………… 27


Rozdzial II.
Rola i miejsce transportu w działalności logistycznej.

2.1. Charakterystyka transportu ………… 29
2.2. Analiza środków transportu ………… 35
2.3. Koszty i ceny w transporcie ………… 41
2.4. Wybór przewoznika ………… 46
2.4.1. Kryteria wyboru przewoznika ………… 46
2.4.1.1. Analiza SWOT jako narzedzie wyboru środków transportu ………… 47


Rozdzial III.
Ujecie anal...

więcej

Proces magazynowania na przykładzie firmy XYZ

1.Wstęp

2.Rola i funkcje magazynowania, manipulacji i transportu wewnetrznego w przedsiębiorstwie
3.Organizacja procesów magazynowych
4.Systemy informatyczne
5.Projektowanie transportu wewnetrznego
6.Wnioski
7.Zródlo


więcej