Wewnętrzna kontrola jakości mleka i jego przetworów w okręgowej spółdzielni mleczarskiej.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wprowadzenie………4

1.1. Definicje jakości
1.2. Inne definicje z dziedziny jakości

Rozdział 1
Analiza systemu produkcyjnego w odniesieniu do wyrobów spożywczych…….7

2.1. Ogólna charakterystyka systemu produkcyjnego
2.2. Elementy wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego
2.3. Zagadnienia ekologiczne w systemie produkcyjnym
i zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym
2.4. Zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym
2.5. Planowanie i sterowanie procesem produkcyjnym

Rozdział 2.
Charakterystyka obiektu badawczego……….24

3.1. Struktura organizacyjna
3.2. Rodzaj wytwarzanych produktów mleczarskich
3.3. Charakterystyka procesu wytwarzania w/w produktów
3.4. Praktyczne wykorzystanie metod HACCP

Rozdział 3.
Doświadczenia z zapewnieniem jakości wytwarzanych produktów mleczarskich……….46

4.1. Analiza niezgodności wektora wejścia przy wytwarzaniu mleka
4.2. Metody oceny jakości wyrobów mleczarskich
4.3. Zapewnienie jakości podczas przechowywania i magazynowani wyrobów
4.4. Zagadnienia jakościowe w czasię transportu ( dystrybucji wyrobów )


Wnioski………..80
Bibliografia………..82
Załączniki
Spis tabel
Spis rysunków


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)