Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelu XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp…………2

Rozdzial I
Istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojecie, rola i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi…………4
1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi…………9
1.3. Operacyjne zarzadzanie zasobami ludzkimi…………13
1.4. Planowanie personelu firmy…………16


Rozdzial II
System motywacji pracowników.

1. Pojecie i znaczenie motywacji…………23
2. Modele motywacji…………25
3. Materialne i pozamaterialne instrumenty motywacji…………29


Rozdzial III
Kształtowanie wielkosci i struktury zatrudnienia w Hotelu XYZ.

1. Elementy strategii personalnej i zatrudnienia w Hotelu XYZ…………51
2. System okresowych ocen i awansów pracowników w Hotelu XYZ…………57
3. Selekcja i rekrutacja w Hotelu XYZ…………59


Rozdzial IV
Diagnoza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w Hotelu XYZ.

1. Analiza i ocena liczby i struktury zatrudnionych…………63
2. Ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi…………76
3. Analiza i ocena systemu motywacji…………84


Zakończenie…………86
Bibliografia…………88
Spis tabel…………90
Spis schematów…………91


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)