Zróznicowanie spoleczenstwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa).

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….6

Rozdzial I
Zróznicowanie spoleczenstwa – podobienstwa i róznice miedzy grupami

1.1 Teorie nierówności spolecznych……….9
1.2 Struktura spoleczna a kapital ( ekonomiczny, spoleczny, kulturowy)………..12
1.3 Wyjasnienie kluczowych pojęć: bogactwo, wladza, prestiz pieniadze……….14
1.5 O naturze bogactwa……….23

Rozdzial II
Wieloaspektowosc spojrzenia na dobrobyt, dostatek i posiadanie bogactwa

2.1 Rozne aspekty rozumienia luksusu oraz bogactwa w przeszlosci i terazniejszosci……….28
2.2 Luksus i bogactwo w świetle literatury……….32
2.3 Kultura wysoka – elitarna oraz niska kultura – masowa……….34
2.4 Spoleczny odbiór luksusu……….37

Rozdzial III
Postawy i zachowania konsumenckie

3.1 Zmiana poziomu zycia i ich społeczne uwarunkowania……….42
3.2 Styl zycia……….42
3.3 Spektakle konsumpcji oraz konsumpcja na pokaz……….45
3.4 Dystynkcja jako style zycia i gust klasowy……….50

Rozdzial IV
Charakterystyka marek luksusowych

4.1 Pojecie luksusu………..55
4.2 Charakter marki luksusowej………..57
4.3 Róznice miedzy marka luksusowa, a marka premium……….65
4.4 Kierunek rozwoju rynku marek luksusowych………..67

Rozdzial V
Metodologiczne podstawy prowadzonych badan

5.1 Przedmiot badan, problemy i hipotezy badawcze……….70
5.2 Metody, techniki i procedury badan………..72
5.3 Organizacja badania……….74

Rozdzial VI
Bogactwo i luksus w oczach w oczach badanych

6.1 Struktura spoleczno – demograficzne badanej populacji……….78
6.2 Wielkosc i granice bogactwa……….79
6.3 Spoleczna identyfikacja luksusu i bogactwa……….81
6.4 Akceptacja bogactwa……….85
6.5 Sposoby bogacenia się ludzi zamoznych w oczach respondentów……….89
6.6 Stosunek respondentów wzgledem ludzi bogatych……….90
6.7 Luksusowe marki……….95
6.8 Luksus w życiu codziennym……….96

Zakończenie……….100
Bibliografia……….103


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)